Bamarpol.pl

Parametry wentylatora

Konstrukcja

np. praca na ssaniu z otwartym wylotem wentylatora) Występowanie szczególnie nieprzyjaznych warunków (np. wysoka temperatura otoczenia, agresywne środowisko powodujące przyspieszoną korozję itd.)

Wentylatory przeciwybuchowe - dodatkowe informacje

Urządzenia oznakowane symbolem IIB są odpowiednie do zastosowań wymagających urządzeń grupy wybuchowości IIA. Podobnie, urządzenia oznakowane symbolem IIC są odpowiednie do zastosowań wymagających urządzeń grupy IIA i IIB. Jeżeli nieznane, to należy określić wstępnie na podstawie podobieństwa struktury chemicznej, wg. PN-EN 13463-1 oraz PN-84/E-08119
gdzie: T1 > 450 C > T2 > 300 C > T3 > 200 C> T4 > 135 C > T5 > 100 C > T6 > 85 C

Dane kontaktowe