Bamarpol.pl

Lutnie

Nasza Firma jest wyłącznym przedstawicielem Firmy Duflex wiodącego producenta lutni wentylacyjnych dla podziemnych zakładów górniczych. Dostarczamy lutnie wentylacyjne ssące typu Uniflex 2 oraz tłoczące typu MIFLEX  2.

Lutnie wykonywane są w oparciu o najwyższe standardy i normy europejskie. Oferowane przez nas przewody wentylacyjne (lutnie) są wykonane z tkaniny technicznej termozgrzewalnej. Oferowane lutnie posiadają wymagane certyfikaty do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego. Naprawione uszkodzenia zachowują parametry szczelności i wytrzymałości odpowiadające parametrom nowych wyrobów.Na oferowane przez na wyroby posiadają certyfikat  ATEX IM1 oraz IM2 zezwalający na stosowanie ich w podziemnych  oraz zładach górniczych wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Lutnie produkowane są w oparciu o system zarządzania jakością  ISO 9001 gwarantujący powtarzalność procesu produkcyjnego oraz wysoka jakość oferowanych produktów. Zmiana średnic lutni wentylacyjnych odbywa się za pomocą redukcji wentylacyjnych będących również w ofercie.


Oferujemy sprzedaż urządzeń do regeneracji oraz przeszkolenie personelu.