Bamarpol.pl

Kraty pomostowe

Kraty pomostowe wciskane i zgrzewane mają zastosowanie w obiektach przemysłowych, magazynowych i siłowniach okrętowych jako: podesty klatek schodowych, pomosty komunikacyjne i obsługi urządzeń, pokrycia kanałów, ścianki działowe i ochronne, segmenty ogrodzeniowe, zabezpieczenia okien, piwnic oraz elementy regałów.- wykonane są w różnych kształtach


Kraty pomostowe profilowane typu „Serrated”, „Steg”, Rund”, „Offshore” i „Geschlossen" inne wg. uzgodnienia mają zastosowanie w obiektach przemysłowych, magazynowych i przemyśle okrętowym jako: podesty klatek schodowych, pomosty komunikacyjne i obsługi urządzeń oraz elementy obudowy urządzeń.


Stopnie schodowe z krat wciskanych, zgrzewanych oraz z profilowanych typu „Serrated”, „Steg”, Rund”, „Offshore” i „Geschlossen” stanowią elementy biegów klatek schodowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz dojść do urządzeń występujących w budow-nictwie przemysłowym, gospodarce magazynowej i przemyśle okrętowym.


Sposób mocowania krat pomostowych i stopni oraz rodzaj elementu mocującego jest dobierany zgodnie z zaleceniami montażu producenta i obowiązującymi normami.


Konstrukcje wykonane z krat pomostowych i stopni schodowych mogą być stosowane wśrodowiskach o różnych kategoriach korozyjności atmosfery w zależności od zastosowanego zabezpieczenia przed korozją. Mogą być wykonane ze stali zwykłej tzw. czarne – nie ocynkowane , ocynkowane ogniowo, aluminiowe oraz ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych.

 

Kraty pomostowe Kraty pomostowe